جلالتمآب رئيس جمهور كرزي با برخي از وزرا كابينه در حال بازديد از محصولات شركت افغان زعفران در خيمه ولسي جرگه-كابل . قابل تذكر است كه رئيس جمهور كرزي شركت افغان زعفران را بعنوان اولين و بزرگترين شركت زعفران در كشور پنداشته كه زحمات بي شايبه اين شركت ملي قابل قدر است.

H.E. President Karzai along with quite a few cabinet ministers visits Afghan Saffron products in Khaima-e-Wolise Jirga in Kabul. Back to Gallery

go back to the top