شركت افغان زعفران در سي ودومين نمايشگاه بين المللي كشور هندوستان در شهر دهلي نو محصولات كشور عزيزمان افغانستان را در معرض نمايش گذاشت كه بي نهايت مورد استقبال گرم بازديد كنندگان قرارگرفت.

Afghan Saffron attends Indian 32nd International Trade Fair (IITF) in New Delhi-India. Back to Gallery

go back to the top