بازدید محترم انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنایع و والی ولایت هرات از تولیدات شرکت افغان زعفران در نمایشگاه صنایع تولیدی هرات

Minister of Commerce and Industries and governor of Herat visits from Afghan Saffron booth Back to Gallery

go back to the top